Relíquies cristianes a Catalunya

 Web de Joan Arimany i Juventeny 

sants tradicionals 

relíquies cristològiques

sants postridentins

reliquiaris

relíquies per contacte

relíquies AL territori

sants històrics

bibliotheca reliquiae

lexicon reliquiae

curiositats i relíquies

ARQUITECTURA I RELÍQUIES

les RELÍQUIES als goigs