Curiositats i relíques

 

La relació de les relíquies de sants amb fets curiosos és un fet demmostrable. Més enllà de la pròpia significació d'aquestes restes sacres, i assumint-la, el paper que moltes han tinguts en el contex social ha destacat per la seva singularitat.