Introducció a l’estudi de les relíquies de sants a Catalunya

 

Objectius:

 

Adquirir una visió general de la presència de relíquies de sants a Catalunya

Distingir els diferents tipus de relíquies

Analitzar la significació de les relíquies a la història i present del país

Identificar els diferents grups de sants als quals pertanyen les relíquies

Connectar art i relíquies mitjançant els reliquiaris

 

Programació:

 

Dissabte 4

Les relíquies de sants: què són, tipologies i significació per al cristianisme.

Les relíquies de sants i santes són les restes físiques del cristians canonitzats, reconeguts com a beats i com a sants, per l’Església catòlica. La seva presència ha estat motiu de devoció especial en els temples eclesiàstics i han rebut, popularment i de forma institucional, una especial veneració. No totes les relíquies, però, han merescut la mateixa consideració i han existit i existeixen diferents nivells segons la seva entitat.

 

Diumenge 5

Les relíquies a Catalunya: etapes històriques.

Des dels primers sants a les darreres canonitzacions, les relíquies de sants a Catalunya han viscut diferents moments històrics. L’antiguitat tardana recorda els primers cristians destacats, primer com a màrtirs i, posteriorment com a confessors, que han perdurant en la memòria col·lectiva i en la devoció popular. L’edat mitjana, a més, va reconèixer als prelats més distingits dins l’estructura organitzativa eclesiàstica.  Segles després, van retornar els màrtirs –en aquest cas a l’Orient llunyà- i, especialment, els fundadors i les fundadores de congregacions i instituts religiosos. Les seves restes van servir, no només per guardar-ne i mantenir el seu record, sinó per promocionar-los cap a l’esfera celestial.

 

Dilluns 6

Els llibres i documents sobre sants: fons bibliogràfiques per documentar relíquies.

La producció bibliogràfica religiosa, especialment en els segles XVII i XVIII, sol recollir les hagiografies que serien reproduïdes posteriorment. Els textos hagiogràfics locals són el testimoni més fidels dels gestos que la comunitat devota mantenia fidelment a les restes sacres del seu sant patró o santa patrona.

 

Dimarts 7

Relíquies dels sants històrics: fets i vicissituds

Els sants històrics són aquells que, de forma indubtable, és té la certesa de la seva existència real i física a Catalunya segons referències documentals. En aquest sentit, s’agrupen per la seva condició: màrtirs, bisbes, fundadors, destacats membres d’ordes religiosos.

 

Dimecres 8

Relíquies de sants tradicionals: de la tradició al l’existència física .

Els sants tradicionals formen part de l’àmbit català per raons ben diverses. La tradició popular, en allò que es refereix a la religiositat, ha establert conscientment una veritat perdurable a partir de creences i conceptes generats per l’imaginari col·lectiu i que s’han consolidat amb el pas del temps a causa de la seva repetició i transmissió. És a dir, allò que per uns va ser concebut, per una altra generació va passar a ser probable, per la següent va esdevenir certesa i, per una posterior, restà immutable. Aquest procés, propi del fet cultural, ha impregnat la cosmologia dels sants.

 

Dijous 9

Sants postridentins: de les catacumbes a Catalunya.

El Concili de Trento (1545-1563), en el context de la Contrareforma, va promocionar el culte als sants i a les seves relíquies. Aquest fet va coincidir amb el redescobriment de les catacumbes romanes, antics cementiris cristians. A partir d'aleshores, qualsevol resta humana sorgida del subsòl romà va atribuir-se a un cristià que havia mort durant les persecucions de l'Imperi romà. D'allà, i fins a la gran majoria de parròquies catalanes, en van sortir multitud de suposades relíquies que eren transportades per prohoms catalans que les lliuraven, a la recerca de notorietat, a les seves poblacions d'origen. És així com molts temples parroquials del nostre país, van acceptar aquestes relíquies com a vertaderes. Les van convertir en objecte de culte i, fins i tot, van declarar els sants als quals, suposadament, pertanyien, com a intercessors principals de la població.  

 

Divendres 10

Les relíquies de Jesucrist a Catalunya: del bressol a la Passió.

Les relíquies relacionades amb Jesucrist són presents a tota la cristiandat. Les més destacades i nombroses, malgrat que la quantitat ha estat un dels aspectes que les han fet menys creïbles, són les Veracreu i les Santes Espines. Igualment, s’han venerat relíquies relacionades amb el naixement de Crist a Betlem.

 

Dissabte 11

Els reliquiaris: continents profans per a restes sacres.

Amb el nom de reliquiaris es coneixen els receptacles que contenen relíquies.  Des de les lipsanoteques romàniques, que guardaven les restes sacres amagades a les ares d'altars, fins a les fastuoses creacions artístiques barroques, de gran dimensions, aquests objectes han estat embolcall de l'objecte de veneració dels fidels. 

 

Diumenge 12

La devoció actual a les relíquies de sants.

Més enllà de la importància històrica de les relíquies de sants, actualment segueixen com objectiu de la reverència que molt catòlics els ofereixen. En diades especials, normalment en la festivitats del sant o santa, s’esdevenen rituals que es mantenen vius des de fa temps.

 

Dilluns 13

Examen i acomiadament. Debat final.

Sense notes ni qualificacions, una mirada retrospectiva al curset podrà servir per comentar, intercanviar opinions i extreure conclusions d’aquests dies passats.