FUTURS

 

 Dissabte, 25 de març, 16:30h 

 Davant del Museu del Ter 

 Visita guiada “Les capelletes de carrer i els sants de Manlleu” 

 Organitza: TEMPS x TEMPS

Open Dulia Web de Joan Arimany i Juventeny