La producció bibliogràfica, fins al moment, contempla un volum dedicat a les capelletes de carrer i de visita domiciliària que es troben a Manlleu, editat per Eumo i Museu del Ter, dos volums sobre sants, editats per Farell (cliqueu damunt la imatge i tindreu informació de cadascun) i el quart, sobre els Tonis de Manlleu i la seva festa, editat pel Museu del Ter de Manlleu:

 

Abrir Dulia web de Joan Arimany i Juventeny