Les tradicions

Certs rituals esdevenen, per la seva peiodicitat, uns fets tradicionals. Quan aquests gests estan relacionats, directa o indirectament amb els sants, prenen l'entitat pròpia de la religiositat popular.

  

Abrir Dulia web de Joan Arimany i Juventeny