Relíquia de la beata Anna Maria Janer

 

Anna Maria Janer i Anglarill va néixer a Cervera el 18 de desembre del 1800. Els seus pares, Josep Janer i Pallés i de Magina Anglarill i Olivé li van transmetre una gran vocació religiosa. A l’edat de 16 anys va decidir entrar a la comunitat de les Germanes de la Caritat.

 

La dedicació d’Anna Maria sempre es va dirigir a l’atenció dels més necessitats, amb treballs als hospitals i prop dels malalts. El 1832, fou nomenada superiora de l'Hospital de Cervera.

 

Amb l’esclat de la primera Guerra carlina, va cercar refugi a Solsona on li van proposar assumir la direcció dels hospitals del bàndol carlí a Solsona, Berga i Valldora. Aquesta implicació li va comportar l’exili, acabada la guerra, i una estada a Tolosa de Llenguadoc on va continuar treballant al centre hospitalari de la ciutat.

 

L’any 1844 va retornar a Cervera on no se li va permetre continuar amb el seu antic càrrec. No va ser fina al 1849 que se li encomanà la gestió de la casa de la Misericòrdia, recentment reformada. Durant deu any va exercir la labor i participant activament en la fundació de les congregacions del Sagrat Cor de Jesús i de l’Associació de les Filles de Maria el 1856.

 

Després d’aquesta experiència, es va adonar de la gran necessitat de formar i educar a les noies, com a nucli de les futures famílies que formarien. El bisbe Josep Caixal i Estradé de la Seu d’Urgell li encomanà la direcció de l’Hospital de la Seu. Allà hi va fundar l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell que ben aviat es va expansionar pels territoris del voltant.

 

Després d’un parèntesi provocat per la revolució de 1968, l’Institut va retornar a la Seu a finals de 1874 i en va ser elegida superiora general. Gràcies al seu impuls, els projectes educatius i sanitaris estan repartits per Espanya, Andorra, Itàlia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Xile, Colòmbia, Mèxic, Perú i Guinea Equatorial.

 

Anna Maria va morir l’11 de gener de 1885 a la casa que tenia l’Institut a Talarn on havia passat els darrers anys al costat d’alumnes o novícies.

 

El 19 de novembre de 1951 es va traslladar el seu cos a la Seu d’Urgell. El 1961, ho van ser, definitivament, a l’església de la Sagrada Família.

 

El papa Benet XVI en va aprovar la beatificació, que es va dur a terme el 8 d’octubre del 2011.

 

La targeta amb una relíquia seva que acompanya aquest text es devia imprimir per promoure la causa de beatificació iniciada el 1953.