Bibliografia

 

[DCVB] Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear : inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana... [diverses edicions]. En línia

 

[DHEC] Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Claret, 1998-2001 (3 vols.)

 

[DL] Braun, Josep. Diccionari litúrgic. Barcelona. Foment de Pietat Catalana, 1925

 

[DR] Diccionari de religions. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Afers Religiosos, 2015

 

[SA] Martí, Josep M. Sacralia antiqua. Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona, 2014. En línia