Diccionari de relíquies

 

Aquest document pretén aportar el significat de les principals paraules vinculades i o que fan  referència, directament o indirectament, a les relíquies cristianes de sants i a la seva funció. En alguns casos són d’ús freqüent però que adopten un sentit especial en aquest àmbit.

En aquells casos que les definicions hagin estat manllevades d’alguna obra o estudi concret, al final trobareu la clau que us permetrà identificar-les a la secció de la Bibliografia.