Els Sants Màrtirs de Mura


El 12 de novembre reben culte especial i homenatge els Sants Màrtirs de Mura. Les relíquies d’aquests són resguardades en una arqueta de fusta serrada, tallada, clavada i policromada. En les seves cares hi ha les figures idealitzades dels sants.

En el seu interior conté tres caixes menors amb les relíquies de catorze sants, suposadament màrtirs, portats des de Roma l’any 1680. Els seus noms són Just, Olimpi, Honorat, Leo, Paulina, Benedicta, Desideri, Columbo, Climent, Pròsper, Desideri, Reparat, Donat i Benigna.

L’any següent a la seva arribada, el 23 d’abril 1681, essent invocats pel poble de Mura, van acabar amb una greu sequera i foren designats copatrons juntament amb el titular de la parròquia, sant Martí.

Les mides de la caixa són: 45 cm de llargada, 30 cm d’amplada, 52 cm d’alçada (inclosa la tapa de quatre vessants) i un acabat de fusta tallada, de 9,5 cm, en forma vegetal a la part superior. A cadascuna de les dues cares majors, hi ha les representacions a cos sencer de tres dels sants i dos a cadascuna de les cares menors; als quatre vessants de la coberta hi ha representats la resta dels quatre sants, de mig cos, dins una màndorla formada per la decoració vegetal de la fusta tallada. Els únics dos peus de fusta que conserva tenen, com se sol trobar en aquestes peces, la forma d’urpes felines.