Les mides o cintes del Sant Crist de Balaguer

 

Antigament va ser molt freqüent la devoció als santcrists en territori català. La predilecció a diferents imatges del Crucificat van prendre singularitat a diferents ciutats (Vic, Igualada, Piera o Balaguer, entre d’altres) amb l’atribució de fets prodigiosos.

 

A Balaguer, a l’actual basílica del Sant Crist de Balaguer (Noguera), s’hi venerava la imatge gòtica (ara és una reproducció realitzada després de la Guerra Civil) de Crist clavat a la creu. Aquesta escultura, va assolir nom després de ser-li atribuït un miracle. Aleshores va substituir la titular, la Mare de Déu d’Almatà.

 

Com en d’altres santuaris a mena de ‘souvenirs’ però també com objectes de devoció, s’oferien les anomenades ‘mides’. Aquestes, eren unes cintes considerades ‘relíquies per contacte’ que responen a la mateixa longitud de l’alçada, de les dues mans esteses o altre mesura de la imatge a la qual pertanyien.

 

Explica María Victoria Triviño que les monges clarisses oferien les mides als visitants i pelegrins. Així es va fer amb quan va visitar el Santuari en 1626 i que aquest en va agafar per a ell mateix i per a nobles de la cort. I afegeix que aquesta cinta va curar el xarampió a la filla del monarca quan, dies després, es trobava malalta. Sembla que aquest “miracle” va donar un impuls del culte al Crist balaguerí. 

Així mateix, una butlla del papa Benet XIV, signada el 1750, concedia diverses indulgències als confrares del Cant Crist si confessaven o combregaven amb una mida i que es guanyaven jubileus si se li resaven parenostres o si es pronunciava “Alabat sia lo Santíssim Sagrament de l’Altar”; en aquets cas es guanyaven tres mil anys de perdó.*

 

La cinta que acompanya aquest text fa 73 cm de longitud.

 

*Triviño, María Victoria. “El Santo Cristo de Balaguer (Lleida)”. Dins: Los crucificados, religiosidad, cofradías y arte: Actas del Simposium 3/6-IX-2010 / coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, 2010, p. 164