Llibres  generals: hagiogràfics diverses i sobre relíquies