Els reliquiaris pediculats

 

El grup de reliquiaris pediculats estan conformats per aquells que, en forma de copa, la relíquia és protegida per un tub de vidre, o altra forma de ser mostrada, que s’eleva sobre un peu o base.

 

Les dimensions són variables però, generalment, permetien que un sacerdot el transportés agafat amb una o dues mans i el posés a la veneració. Per aquets motiu, les relíquies preservades en aquests reliquiaris són de petites dimensions o de forma que fossin fàcilment integrats en l’objecte.

 

En alguns casos, els reliquiaris d’aquesta tipologia, prenien la forma d’ostensoris en una disposició més pròpia de la Sagrada Forma per ser exhibida per Corpus.

 

En qualsevol cas, la funció preferent era permetre la correcte visualització de la relíquia per part dels fidels.

Reliquiari de sant Miquel

dels Sants