Geronci, un sant desconegut venerat a Sant Pere de Torelló

 

D’entre els incomptables sants, i les seves relíquies, que van arribar a Catalunya provinents de les catacumbes romanes entre finals del segle XVI i mitjan del XIX, n’hi ha que se’n tenen ben poques notícies. Aquest és el cas d’un sant Geronci esmentat en calendaris de la dinovena centúria i que es festejava a l’església parroquial de Sant Pere de Torelló el 26 de desembre.

 

Pau Parassols i Pi, amb els dubtes que sempre suggereixen les seves aportacions, indicava que a l’església de Sant Pere s’hi veneraven les relíquies de sant Severí i sant Geronci (1). Anys més tard, Fortià Solà recollia aquesta dada sense afegir-hi cap altre comentari (2).

 

La primera de les relíquies feia referència a la que el dominic Francesc Parés havia dut de la ciutat italiana i lliurat a la parròquia osonenca el 17 d’agost de 1752. Es tractava d’una gran part del fèmur i s’atribuïa a un dels soldats de la legió tebana, específicament al banderer d’aquest grup militar. La seva festa, el 22 de setembre va comportar un canvi de data en la festa major que, fins aleshores, parròquia i municipi, celebraven per la diada del 29 de juny, festa de sant Pere, titular de l’església (3).

 

La presència de sant Geronci és gairebé desconeguda. A part de les referències esmentades, només aportava més dades la publicació La Veu del Montserrat quan, en un calendari religiós, l’esmentava que el 26 de desembre: “En St. Pere de Torelló, Sat. Geronci, màrtir, lo cos del qual portà de Roma i regalà a sa patria lo Il-lm. Castanyer, Bisbe de Vich” (4).

 

Efectivament, com constava en aquesta edició, Joan Josep Castanyer i Ribas havia nascut a Sant Pere de Torelló el 26 de juliol de 1806 i va ser prelat de la diòcesi vigatana entre 1857 i 1865, any de la seva mort.

 

Es té constància d’almenys d’un viatge del Bisbe Castanyer a la ciutat de Roma. L’ocasió va ser motivada per la canonització de sant Miquel dels Sants el 8 de juny de 1862. En qualsevol cas, cal interpretar que aquest seria el moment de l’obtenció de les relíquies de sant Geronci i el seu trasllat a Sant Pere de Torelló.

 

Les restes d’aquest sant tant poc conegut van desaparèixer a l’inici de la Guerra Civil, el 1936, com les de sant Severí.

 

Notes

1 Parassols, Pau. San Felio de Torelló, la Virgen de Rocaprebera y San Fortian : reseña històrica. Barcelona : Inglada y Pujadas, 1876, p. 72

2 Solà, Fortià. Història de Torelló : monografia basada en els Arxius Parroquial i Municipal de la vila. Barcelona : Gráficas Marina, 1948, v. 2, p. 520

3 Dalmau, Agustí. L'essència de Sant Pere de Torelló : retalls i fets de la seva història. Sant Pere de Torelló : Ajuntament de Sant Pere de Torelló, 1994, p. 188-189

4 “Catalunya sagrada. Mes de desembre”, La Veu del Montserrat, n. 51, 22 de desembre de 1883, [p.400] ­­­­­