Les Veracreu o ‘estauroteca’

 

Amb la paraula ‘estauroteca’, formada del grec ‘stauros’ (creu) i ‘theca’ (capsa) s’anomena el reliquiari que conté una porció, més o menys gran, del ‘Lignum crucis’, de la fusta de la Creu de la Passió de Jesucrist. En català, una paraula més nostrada és la de Veracreu que remet directament a la ‘creu veritable’ i que serveix, també, per denominar els reliquiaris d’aquets tipus.

 

Generalment, els reliquiaris tenen la forma de creu que pot tenir un o dos travessers; aquestes darreres, simbolitzarien la creu patriarcal de Jerusalem.

 

El costum recomanava posar dues estelles, disposades en creu, al l’encreuament dels travessers.

 

A Catalunya hi ha interessants exemples amb devoció constatada (vegeu l’apartat de Veracreus). Les més antigues i excepcionals són d’origen medieval. Les més abundoses i relacionades amb totes les parròquies catalanes  formen part de la promoció que se’n va fer després del Concili de Trento (1545-1563). Aleshores, eren utilitzades per beneir el terme en les festes de la Santa Creu ja sigui per La invenció (3 de maig) o per la de l’Exaltació (14 de setembre) i per llegir la Pàssia al pedró proper a les esglésies els diumenge, entre les dues dates esmentades, després de missa. Igualment, es conduïen als comunidor en cas de tempesta per al ritual que havia de combatre el mal temps.

 

En aquests casos, les dimensions i pes del reliquiari permetien fàcilment el seu trasllat.

 

També era habitual, en models de tradició italiana pensats especialment per a la veneració dels fidels mitjançant una besada, que fossin plans per la banda anterior i que per la part posterior hi hagués una nansa per al seu transport.

 

Sobre Veracreus catalanes, vegeu:

 

Rodríguez, Àngel. “La Veracreu de Besalú

 

Museu de Solsona. "Veracreu d’Anglesola" (va ser objecte d’una exposició l’estiu de 2014)

 

Garriga, Carles. “La creu bizantina de Bagà

 

Sobre comunidors, vegeu:

 

Arimany, Joan. "Els comunidors: ús i tipologies d’un peculiar element arquitectònic (I)" i "Els comunidors: ús i tipologies d’un peculiar element arquitectònic (II)"

Veracreu de Besalú

Veracreu a Santa Maria de Manlleu

Veracreu a Santa Maria de Camprodon